23 maja 2024 roku Oddział Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uczestniczył w Wojewódzkim Pokazie Musztry Paradnej w Gromniku. Wydarzenie to zgromadziło oddziały przygotowania wojskowego z całego województwa i stanowiły okazję do zaprezentowania umiejętności w zakresie musztry oraz integracji młodzieży o zainteresowaniach wojskowych.
Wyjazd rozpoczął się wcześnie rano, a po przybyciu na miejsce uczniowie mieli okazję zapoznać się z programem dnia. Pokaz musztry odbył się na amfiteatrze w Gromniku, przyciągając liczną widownię, w tym przedstawicieli lokalnych władz, wojska oraz rodziny uczestników.
Poszczególne szkoły zaprezentowały się w pełnym umundurowaniu, wykonując skomplikowane układy musztry paradnej z precyzją i dyscypliną. Występ obejmował marsze, formacje oraz synchronizowane ruchy, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Oprócz pokazu musztry, uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z kolegami i koleżankami z innych oddziałów, a także wziąć udział w dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów, takich jak pokazy sprzętu wojskowego.
Po zakończeniu oficjalnej części pokazu, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę , gdzie mogli podzielić się wrażeniami i nawiązać nowe znajomości.
Udział w Wojewódzkim Pokazie Musztry Paradnej w Gromniku był nie tylko okazją do do zacieśnienia więzi wśród członków Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz zdobycia cennych doświadczeń, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju naszej grupy.