5 czerwca 2024 roku Oddział Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wziął udział w wycieczce do jednostki wojsk specjalnych w ramach akcji „Otwarte Koszary”. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie uczniom specyfiki i charakteru działania jednostek wojsk specjalnych oraz zapoznanie ich ze sprzętem wykorzystywanym przez te elitarne formacje.
Po przybyciu na teren jednostki, uczniowie zostali serdecznie przywitani przez żołnierzy, którzy pełnili rolę przewodników podczas całego dnia. Wycieczka rozpoczęła się od prezentacji sprzętu wojskowego, w tym nowoczesnych systemów broni, pojazdów taktycznych oraz wyposażenia indywidualnego żołnierzy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska, jak wygląda i jak działa sprzęt używany w działaniach operacyjnych.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z żołnierzami, którzy przybliżyli specyfikę i charakter działania jednostek wojsk specjalnych. Mówili o różnorodnych misjach, w których biorą udział, wymagających zaawansowanych umiejętności, odwagi i determinacji. Uczniowie dowiedzieli się także o rygorystycznych treningach i intensywnym przygotowaniu, jakie są nieodłącznym elementem służby w wojskach specjalnych.
W ramach wycieczki, uczniowie zostali również poinformowani o kryteriach naboru do jednostek wojsk specjalnych. Żołnierze omówili wymagania fizyczne, psychiczne oraz intelektualne, jakie muszą spełniać kandydaci. Przekazali cenne wskazówki dotyczące przygotowania się do procesu rekrutacyjnego oraz podkreślili znaczenie determinacji, wytrwałości i gotowości do ciągłego rozwoju.
Wycieczka do jednostki wojsk specjalnych w ramach „Otwartych Koszar” była dla uczniów niezwykle inspirującym doświadczeniem. Pozwoliła im nie tylko poznać bliżej realia służby w wojskach specjalnych, ale także zrozumieć, jak wielką rolę odgrywają te formacje w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Uczniowie wrócili pełni wrażeń, z nową wiedzą i motywacją do dalszego rozwijania swoich umiejętności wojskowych.