JEDZIEMY! SZKOLIMY SIĘ! ZDOBYWAMY WIEDZĘ!
Z przyjemnością informujemy, że Agencja Narodowa Międzynarodowego Programu ERASMUS+ ogłosiła informację o wysokości przyznanego dofinansowania organizacjom akredytowanym, które złożyły wnioski o budżet w ramach AKCJI 1. KA122-SCH runda I – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Uczniowie Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie wraz z opiekunami ze szkoły wyjadą na mobilność grupową do Turcji, podczas której wspólnie z rówieśnikami z tureckiej szkoły średniej będą realizować zaplanowany program kulturowy, pozwalający na rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów pn. „Polsko-Tureckie zmagania kulturowe” Podczas zajęć uczniowie będą porozumiewać się w języku angielskim, poznają także język turecki i polski. Będą się komunikować, pracować w grupie, samodzielnie planować i realizować zaplanowane działania. Program ma charakter kulturowy a pomysł na jego realizację wyszedł od samych uczniów Zespołu Szkół Nr 2, którzy chcą dzielić się wiedzą o swojej kulturze oraz poznać zwyczaje i codzienne życie rówieśników z Turcji. Zwiększone kompetencje kluczowe wpłyną nie tylko na poprawę wyników w nauce. Uczniowie będą lepiej planować sobie naukę, zarządzać stresem czy przydzielonymi zadaniami.
W ramach programu Erasmus+, nauczyciele wybrani w drodze rekrutacji do projektu, wyjadą na mobilność do Włoch i wezmą udział w międzynarodowym szkoleniu „Well-being and mental health strategie”. Podczas kursu nauczyciele poszerzą wiedzę i zdobędą nowe umiejętności pozwalające odgrywać kluczową rolę we wspieraniu dobrego samopoczucia emocjonalnego i zdrowia psychicznego uczniów. Uczestnicy poznają metody wspierania uczniów borykających się z trudnościami emocjonalnymi. Dzięki nowej wiedzy i poznanym narzędziom podczas szkolenia będą mogli zapobiegać cyberprzemocy, która jest plagą XXI wieku.

#FunduszeEuropejskie