Zajęcia przygotowawcze do projektu „Zagraniczna Mobilność – Nowy Wymiar Cyfrowych Możliwości”
W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie 12 nauczycieli bierze udział w krótkoterminowym projekcie na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Projekt „Zagraniczna Mobilność – Nowy Wymiar Cyfrowych Możliwości” oferuje nauczycielom wyjątkową możliwość rozwijania swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniu ITC (Information and Communication Technologies). Program ten ma na celu wsparcie nauczycieli w zdobywaniu nowoczesnej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
Przed wyjazdem, nauczyciele przeszli szereg zajęć przygotowawczych, które miały ich przygotować do wyjazdu na Teneryfę. Nauczyciele wzięli udział w zajęciach kulturowych (8 godzin), językowego (25 godzin) i psychologicznych (8 godzin).
Wyjazd nauczycieli na szkolenie ITC to inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści zarówno dla nauczycieli, jak i ich uczniów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie