W  kolejnym roku reformy oświatowej w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie funkcjonowały szkoły:

5 letnie – Technikum Mechaniczne – technik mechanik ; specjalności:  budowa maszyn oraz maszyny i urządzenia rolnicze (klasy t i tp do wygaśnięcia ),

5 letnie – Technikum Elektroniczne – technik elektronik; specjalność : sieci komputerowe ( klasy te, ti, tk do wygaśnięcia),

3 letnie – Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej
 klasy  I, II, III tz

3 letnie – Liceum Profilowane –  klasy I le, II le ( profil elektroniczny) i I li, II li ( profil zarządzanie informacją),

4 letnie Technikum – technik elektronik, technik mechanik

We wszystkich klasach  5 letniego Technikum ( TM i TE ) uczyło się 208      uczniów.

W nowopowstałym 4 letnim Technikum ( w klasach I i II ) uczyło się 241 uczniów.

W Technikum Mechanicznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie I, II, III tz uczyło się 65 uczniów.

Zatem w klasach technicznych  (5 letniego i 4 letniego i 3 letniego technikum) uczyło się  514 uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach I le, II le ( profil elektroniczny) i  I li, II li (i zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 95  uczniów.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasach II i III uczyło się 50 uczniów

   
W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  52 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło  się 711 uczniów i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.