Na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, na drugą 5 letnią kadencję, powołana została  mgr inż. Maria Paschek. Funkcję  Wicedyrektora Szkoły objęła mgr Monika Marzec. Kierownikiem Warsztatów Szkolnych pozostał mgr inż. Piotr Zemła.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie funkcjonowały szkoły wymienione poniżej.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 567 uczniów.

W Liceum Profilowanym w klasach   II, III li ( profil zarządzanie informacją) rozpoczęło naukę 54   uczniów.

W szkołach dla młodzieży w systemie stacjonarnym uczyło się razem 621 uczniów.

W czterosemestralnej Szkole Policealnej dla dorosłych, w zawodzie technik informatyk, w systemie zaocznym  naukę ukończyło  21 słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się  642 uczniów 
i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

W Szkole pracowało 46 nauczycieli w pełnym etacie, a 17 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin.