Rok Szkolny 1979/80
Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1979/80 odbyła się 3-IX na stadionie sportowym w Miechowie.
Wybrany obraz
Program imprezy:
– odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół Mechanicznych odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”
–  ślubowanie pierwszoklasistów
– powtórzenie koncertu „Gospodarze – Gościom Kielce ‘79” wyróżnionego nagrodą specjalną Naczelnika ZHP .
Na stanowisko wicedyrektora powołana została mgr Maria Dudek.
Wykonawcami były najlepsze zespoły szkolne i harcerskie województwa kieleckiego.
     Dnia 8 maja 1980 r. odbyła się uroczystość dekoracji sztandaru szkoły odznaką „Za zasługi dla ZBOWiD”. Na tę uroczystość przybyli przedstawiciele władz, członkowie ZBOWiD oraz zaproszeni goście. Uroczystości tej towarzyszyły występy artystyczne młodzieży z  ZSM. Najgłośniej  śpiewał Zdzisław Słaby, uczeń Technikum Mechanicznego
    W  tym roku miała miejsce duża harcerska akcja „Nasz Rodowód” , której celem było utrwalenie osiągnięć miechowskich instruktorów poprzez :
– wywiady z instruktorami posiadającymi stopień harcmistrza 
– wywiady z byłymi komendantami Hufca Miechów.
Wybrany obraz Wybrany obraz
Szkołę opuściło 203 absolwentów.