ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

zastanów się, co lubisz… i wybierz zawód o którym marzysz, wtedy nauka będzie nie obowiązkiem, ale przyjemnością!!!

Jeśli chcesz uczyć się 5 lat i mieć zawód:
wybierz:

TECHNIKUM

a co dalej?

– ukończ szkołę

– zdaj maturę

– zdaj egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,

– idź na studia lub do szkoły policealnej 


Wybierz zawód

Technik  teleinformatyk


Jeśli chcesz:

 • projektować i budować sieci komputerowe
 • poznać budowę i zasadę działania podzespołów telefonicznych i komputerowych
 • nabyć umiejętności w instalowaniu oprogramowania telefonów komórkowych
 • biegle posługiwać się językami obcymi (j. angielski, j. włoski, j. niemiecki)
 • kontynuować naukę na ciekawych kierunkach studiów np.: informatyka, elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka

lub

Wybierz zawód

Technik  spedytor


Jeśli chcesz:

 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe
 • przygotowywać ładunki do transportu
 • przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • prowadzić dokumentację spedycyjno-transportową
 • prowadzić korespondencję i negocjować z klientami i kontrahentami
 • kalkulować ceny usług spedycyjno-transportowych


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski

Wybierz zawód

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Jeśli chcesz:

 • nabyć podstawowe wiadomości do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa
 • poznać budowę i zasadę działania maszyn rolniczych oraz ich tendencje rozwojowe
 • naprawiać i eksploatować urządzenia i pojazdy rolnicze
 • obsługiwać systemy rolnictwa precyzyjnego
 • biegle posługiwać się językami obcymi (j. angielski, j. włoski, j. niemiecki)
 • kontynuować naukę na ciekawych kierunkach studiów np.: rolnictwo, zarządzanie w agrobiznesie, mechanika i budowa maszyn


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka


Wybierz zawód

Technik  hotelarstwa


Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne do pracy w branży turystycznej, w szczególności hotelach i ośrodkach wypoczynkowych
 • biegle posługiwać się językami obcymi (4-5 godz. tygodniowo języka angielskiego oraz 2 godz. innych języków obcych)
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne, obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy
 • mieć możliwość praktyki zawodowej i podjęcia pracy w atrakcyjnych miejscach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • kontynuować naukę na ciekawych kierunkach studiów np. turystyka i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia,


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski

 
Wybierz zawód

Technik  żywienia i usług gastronomicznych


Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne do pracy w branży gastronomicznej, w szczególności restauracjach, kafeteriach, snack-barach, kawiarniach
 • biegle posługiwać się językami obcymi (4-5 godz. tygodniowo języka angielskiego oraz 2 godz. innych języków obcych)
 • organizować kompleksową obsługę przyjęć, oraz imprez w zakładach świadczących usługi gastronomiczne lub prowadząc własną działalność gospodarczą
 • uzyskać możliwość praktyki zawodowej i podjęcia pracy w atrakcyjnych miejscach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 • kontynuować naukę na ciekawych kierunkach studiów np. gastronomia, dietetyka, żywienie człowieka, technologia żywności, biotechnologia


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski

 
Wybierz zawód:

Technik pojazdów samochodowych


Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w branży samochodowej, w szczególności oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych i dokonywać napraw na stacjach diagnostycznych
 • posługiwać się językiem angielskim w branży  samochodowej
 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B
 • kontynuować naukę na kierunkach technicznych studiów wyższych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka