Technik teleinformatyk to zawód z przyszłością!


PROFESJONALIZM, PIENIĄDZE, SATYSFAKCJA! Wybierz sukces, postaw na doświadczenie! CHCESZ MIEĆ BOGATE ŻYCIE ZAWODOWE?
PRZYJDŹ DO NAS, KSZTAŁCIMY OD POKOLEŃ!

URZECZYWISTNIMY TWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!

Nie zapomnij o swoim hobby!

Rozejrzyj się na rynku pracy! Jeśli jesteś osobą:

 • otwartą
 • uprzejmą
 • lubiącą wyzwania
 • odpowiedzialną
 • spostrzegawczą
 • uczciwą
 • umiejącą pracować w grupie i indywidualnie,
 • lubiącą informatykę i komunikację sieciową

…ten zawód jest dla Ciebie! ZDOBYWASZ ZAWÓD I TYTUŁ TECHNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ! ZDAJESZ MATURĘ, PO KTÓREJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA DOWOLNIE WYBRANYM KIERUNKU STUDIÓW!

Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

ZDOBYWASZ WIEDZĘ I ROZWIJASZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA SZKOLENIACH, PRAKTYKACH I NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH
(m.in. Grecja, Austria, Litwa) MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE NA KURSACH I SZKOLENIACH W CKZ i Cisco:

 • kurs SEP do 1 kV
 • IT Essentials PC Hardware and Software
 • CCNA Routing and Switching: Wprowadzenie do sieci
 • CCNA Routing and Switching: Podstawy routingu i przełączania
 • CPA – Programming Essentials in C++
 • CCNA Routing and Switching: Bridging
 • Cybersecurity Essentials
 • Networking Essentials
 • NDG Linux Essentials
 • NDG Linux I
 • NDG Linux II
 • i inne.
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

Zdjęcia TECHNIK TELEINFORMATYK to zawód z przyszłością, znajdziesz pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • informatyk,
 • przedstawiciel handlowyICT,
 • doradca ICT,
 • projektant sieci teleinformatycznych;
 • monter-wykonawca urządzeń i sieci teleinformatycznych;
 • administrator sieci teleinformatycznej;
 • serwisant telefonów komórkowych, urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych;
 • sprzedawca sprzętu i usług komputerowych w branży ICT;
 • specjalista ds. utrzymania i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

MIEJSCA PRACY: Teleinformatyk możebyć zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej
 • przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne
 • charakterze administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe

TECHNIK TELEINFORMATYK (351103) cykl kształcenia:

– po szkole podstawowej: 5 lat Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montuje komputery;
 • instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie;
 • diagnozuje stan techniczny komputerów;
 • naprawia i modernizuje komputery;
 • projektuje, buduje i uruchamia sieci komputerowe (LAN, MAN, WAN);
 • instaluje oprogramowania sieciowe na serwerach;
 • podłącza sieci lokalne do Internetu;
 • dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 • chroni przed zawirusowaniem komputery i sieci;
 • wdraża zabezpieczenia sieciowe (systemy firewall, systemy szyfrowania i systemy budowy wirtualnych sieci prywatnych VPN);
 • montuje łącza teletransmisyjne oraz podzespoły i urządzenia sieciowe;
 • obsługuje i eksploatuje urządzenia sieci teletransmisyjnych;
 • konserwuje urządzenia sieciowe;
 • sprawdza stan techniczny łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów sieciowych;
 • instaluje oprogramowanie i uruchamia telefony komórkowe;
 • prowadzi naprawę lub modernizację telefonów komórkowych;
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

Kształcenie w zawodzie TECHNIK TELEINFORMATYK odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych i administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
PRZYJDŹ DO NAS

SPEŁNISZ SWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!! Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz