Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie:
Dyrektor Szkoły mgr Jerzy Schab
Wicedyrektor mgr Anna Marszałek
Wicedyrektor mgr inż. Jarosław Szarek
Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr inż. Piotr Zemła


Kadra nauczycielska:
mgr Banach Alicja – język polski
mgr inż. Bąk Halina – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Błachno Małgorzata – język angielski
mgr Broda Marta – informatyka, matematyka, fizyka, wdżr
mgr Caban Dominika – nauczyciel bibliotekarz
mgr Cyra Teresa – język angielski
mgr Czapla Marta – przedmioty zawodowe hotelarskie i spedytorskie
mgr Dróżdż Mariola – biologia, chemia
mgr Dudek Andrzej – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dudek Halina – pedagog szkolny, wiedza o kulturze, plastyka
mgr inż. Dulewski Adam – przedmioty zawodowe mechaniczno – rolnicze
mgr inż. Idzik Małgorzata – przedmioty zawodowe gastronomiczne, doradztwo zawodowe
mgr Iwanow Małgorzata – język angielski
mgr Jajkiewicz Karol – wychowanie fizyczne
mgr Janik Krystyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne, przedmioty zawodowe hotelarskie, wdżr
mgr Knap Beata – religia
mgr Kobos Justyna – język włoski
mgr Konewecka-Smok Ewelina – język polski, historia, historia i teraźniejszość
mgr Madera Katarzyna – pedagog specjalny
mgr Marszałek Anna – język angielski
mgr Marzec Monika – geografia, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
ks. mgr Mastalerz Mateusz – religia
mgr Moddelmog Karol – przedmioty zawodowe, język niemiecki
inż. Molęcki Krzysztof – praktyczna nauka jazdy samochodem
mgr Nowak Agnieszka – język angielski
mgr inż. Paschek Maria – przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Piechowicz Zofia – informatyka, geografia
mgr inż. Grzegorz Piekaj – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze
mgr Pieszczyk Tomasz – wychowanie fizyczne
mgr Piotrowska Jolanta – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe ekonomiczne
mgr Pitala Anna – chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Placek Magdalena – język angielski
mgr Podyma Marek – fizyka
mgr Poteralska Agnieszka – język polski
mgr inż. Ptak Paweł – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze
mgr inż. Pycia Marek – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr Regucka Iga – wychowanie fizyczne
mgr inż. Roch Krzysztof – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze
mgr Schab Jerzy – wychowanie fizyczne
mgr Sikora Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, bibliotekarz
mgr inż. Słapek Sławomir – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr Synowiec Magdalena – psycholog
mgr inż. Szarek Jarosław – przedmioty zawodowe elektroniczno-informatyczne
mgr inż. Szastak Katarzyna – przedmioty zawodowe gastronomiczne i spedytorskie
dr Ślawski Jarosław – język niemiecki
mgr Uchto-Ziebro Anna – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, hotelarskie i spedytorskie, doradztwo zawodowe
mgr inż. Wołowiec Robert – przedmioty zawodowe mechaniczno-rolnicze, praktyczna nauka jazdy samochodem
mgr Wojtoń Anna – matematyka, fizyka
mgr Zagórska Iwona – wychowanie fizyczne, historia, historia i teraźniejszość
mgr Zazulak Anna – matematyka
mgr inż. Zemła Piotr – przedmioty zawodowe mechaniczno-samochodowe
mgr inż. Żak Arkadiusz – przedmioty zawodowe mechaniczno-samochodowe
mgr Żychowicz Beata – matematyka