PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
w roku szkolnym 2023/2024

Kształcąc się w każdym zawodzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II osiągniesz sukces!

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.

Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 5 letnim Technikum w zawodach:

 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik teleinformatyk
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik spedytor
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej /NOWOŚĆ/

W zawodach technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczniowie uzyskują w Szkole bezpłatnie prawo jazdy kat. B i kat. T, a w zawodzie kierowca mechanik prawo jazdy kategorii C!!!

Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 3 letniej Branżowej Szkole I stopnia:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • magazynier-logistyk
 • kierowca-mechanik /NOWOŚĆ/
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie /NOWOŚĆ/

dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych – pracowniach ćwiczeń praktycznych).

Po Branżowej Szkole I stopnia naukę kontynuować można

w Branżowej Szkole II Stopnia – 2 letniej /NOWOŚĆ/:

 • technik pojazdów samochodowych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Pełnoletni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, branżowych mogą uzyskać kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach:

 • technik żywienia i  usług gastronomicznych
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Gwarantujemy:

 • rozwój osobisty i zawodowy
 • nowocześnie wyposażone pracownie
 • wysoko kwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • wysoki poziom wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej
 • prawo jazdy kat. B dla technika pojazdów samochodowych
 • prawo jazdy kat. B i T dla technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • udział w różnych kursach i szkoleniach zawodowych
 • realizację artystyczną i społeczną

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.