Małopolska Chmura Edukacyjna – Naukowe Warsztaty Letnie i zajęcia on – line Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie już drugi rok uczestniczą w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna, który jest komponentem programu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Uczniowie naszej Szkoły realizują zajęcia projektowe w dwóch obszarach: mechaniczno – mechatronicznym i w obszarze – żywność.
  Wiodącymi celami projektu są:
    Zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.
    Wzmocnienie współpracy między  szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.
    Wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK
w dydaktyce.
Całoroczną formą wsparcia dla uczniów i nauczycieli są zajęcia on – line prowadzone według ustalonego harmonogramu.
Kolejną formą wsparcia dla uczniów w ramach projektu są Naukowe Warsztaty Letnie – 25 godzin dydaktycznych bezpośrednio na Uczelni oraz bogaty program popołudniowy. Z tej formy korzystali właśnie uczniowie naszej Szkoły.
W dniach od 23 – 28 czerwca 2019 r. uczniowie pierwszej i drugiej klasy Technikum kształcący się
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w Naukowych Warsztatach Letnich w Krakowie.
Młodzież przez pięć dni brała udział w zajęciach zorganizowanych przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Technologii żywności w Krakowie oraz licznych atrakcyjnych zajęciach
w godzinach popołudniowych.
Uczniowie swoją przygodę na Uczelni rozpoczęli od wzięcia udziału w zajęciach pt. „Soki, nektary, napoje – technologia produkcji” oraz „Dlaczego mydło pierze”. Wieczorem w ramach warsztatów kulinarnych uczniowie przygotowywali włoskie makarony z różnym sosami.
Kolejne zajęcia rozpoczęły się od badania „Wpływu procesów przetwarzania na zawartość wybranych składników żywności”. Następnie uczniowie poznali tajniki „Produkcji lodów”.  W godzinach popołudniowych największą atrakcją była wizyta w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha
 i warsztaty „sensoryczna opowieść o kuchni i świat herbat”.
Następnego dnia młodzież samodzielnie wykonywała oznaczenia chemiczne na produktach spożywczych podczas zajęć pt. „Oznaczenie obecności barwników w produktach spożywczych”,  „Oznaczanie obecności konserwantów i przeciwutleniaczy w produktach spożywczych” oraz „Oznaczenie zawartości kofeiny w kawie”. Jedną z atrakcji tego dnia były warsztaty kulinarne w Starej Osadzie Młynarskiej Boroniówka Grodzisko położonej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie zabytkowego młynu oraz tartaku wodnego.
Kolejnego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt. „Skąd taka barwa? Ciemnienie żywności” oraz masa na wagę złota”. Po zajęciach na uczelni młodzież udała się na warsztaty kulinarne, gdzie przygotowywała deser na bazie.
Warsztaty zakończyły się napisaniem testu wiedzy oraz wręczeniem certyfikatów uczestnictwa
w projekcie. Uczennice, które zdobyły największą ilość punktów oraz najbardziej aktywne otrzymały nagrody. Alicja Gawron otrzymała tablet, Izabela Jarosz oraz Barbara Podsiadło przenośne dyski.   Krystyna Janik    

Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

   W  Zespole  Szkół  Nr  2  im. Jana Pawła II w Miechowie odbywają się zajęcia realizowane
w ramach komponentu programu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,  Poddziałanie 10.2.3 RPO WM  2014-2020j – Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar mechaniczno – mechatroniczny.
Wykłady prowadzone są on-line przez wykładowców Akademii Górniczo – Hutniczej
i Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie.
Do chwili obecnej odbyły się zajęcia w następujących tematach: 1. Projektowanie części 3D.
2. Projektowanie i wykonanie części metodą druku 3D.
3. Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie.
4. Wirtualne prototypowanie – metody CAD/CAM/CAE.
5. Sterowniki PLC w sieciach teleinformatycznych.
6. Cięcie wodą (mieszanką wody i ścierniwa) – obróbka materiałów trudno-obrabialnych – b. twarde i b. miękkie.

Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

Warsztaty naukowe

Naukowe Warsztaty Weekendowe w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze:  żywność w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

W dniach od 28-30 września 2018 r. uczniowie trzeciej klasy Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie kształcący się w zawodzie – technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w Naukowych Warsztatach Weekendowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze :żywność.
 Uczniowie przez trzy dni uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez naukowców  Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale  Technologii  żywności w Krakowie.
Uczestnicy warsztatów swoją  przygodę rozpoczęli od udziału w  Małopolskiej Nocy Naukowców, w czasie której wzięli udział w zajęciach pt. „Barwa i zapach jedzenia w oczach chemika” oraz „Czego potrzebuje Robinson aby przetrwać  w Himalajach”.
Sobotnie warsztaty rozpoczęły się od  zapoznania  z pracą w profesjonalnym laboratorium mikrobiologicznym podczas   zajęć pt.” Ujawnianie niewidek”. Następnie uczniowie poznali  tajniki produkcji sushi w ramach zajęć pt.  „ Ręczna   produkcja  sushi”.
Jedną z atrakcji warsztatów było zwiedzanie  winnicy Garlicki Lamus, która znajduje w podkrakowskiej Garlicy Murowanej położonej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.
Kolejnego dnia  młodzież samodzielnie wykonywała oznaczenia chemiczne na popularnych przekąskach i napojach w ramach zajęć pt. „Co wiesz o swoich ulubionych  przekąskach i napojach?”.
Warsztaty zakończyły się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w projekcie , a najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody. Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani  Joanna Jakubowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych.

Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz