Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to zawód z pasją! SUKCES NOWOCZESNOŚĆ ROZWÓJ TRADYCJA CHCESZ MIEĆ BOGATE ŻYCIE ZAWODOWE?
PRZYJDŹ DO NAS, KSZTAŁCIMY OD POKOLEŃ!  
URZECZYWISTNIMY TWOJE MARZENIA ZAWODOWE!! Jeśli jesteś osobą:

 • Otwartą
 • uprzejmą
 • lubiącą wyzwania
 • odpowiedzialną
 • umiejącą pracować w grupie
 • uczciwą

ten zawód jest dla Ciebie. ZDOBYWASZ ZAWÓD I TYTUŁ TECHNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ! ZDAJESZ MATURĘ, PO KTÓREJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA DOWOLNIE WYBRANYM KIERUNKU STUDIÓW! ZDOBYWASZ WIEDZĘ I ROZWIJASZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA PRAKTYKACH I  NA STAŻACH, TAKŻE ZAGRANICZNYCH MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE KWALIFIKACJE:

 • PRAWO JAZDY KATEGORII B I T
 • SPAWACZA
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 • OPERATORA KOMBAJNÓW
 • UPRAWNIENIA DO OBSłUGI OPRYSKIWACZY
 • I INNE.

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI to zawód z przyszłością, znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej w:

 • nowoczesnych gospodarstwach rolnych
 • przedsiębiorstwach serwisujących sprzęt rolniczy
 • firmach oferujących nowoczesny sprzęt rolniczy
 • instytucjach zajmujących się doradztwem rolniczym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów rolnictwa precyzyjnego

MIEJSCA PRACY:

 • osoba prowadząca gospodarstwo rolne
 • serwisant sprzętu rolniczego
 • dealer maszyn rolniczych
 • doradzca rolniczy
 • dealer systemów rolnictwa precyzyjnego

Przykładowy obrazPrzykładowy obraz TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
I AGROTRONIKI(311515) cykl kształcenia:

– po gimnazjum: 4 lata
– po szkole podstawowej: 5 lat Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nabywanie wiadomości i umiejętności do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa
 • poznawanie budowz i zasadz działania maszyn rolniczych oraz ich tendencji rozwojowych
 • naprawa i eksploatacja urządzeń i pojazdów rolniczych
 • wykorzystywanie systemów mechatroniki rolniczej
 • kierowanie agregatem rolniczym w oparciu o systemy GPS
 • wdrażanie systemów rolnictwa precyzyjnego

Kształcenie w zawodzie TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji: MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie PRZYJDŹ DO NAS
SPEŁNISZ SWOJE MARZENIA ZAWODOWE !!! Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • biologia
 • informatyka
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz