Technik spedytor – NOWOŚĆ!!! NOWOCZESNOŚĆ, PROFESJONALIZM, PIENIĄDZE, SUKCES, ZAPLANUJ PRZYSZłOŚĆ, ZYSKAJ NIEZALEŻNOŚĆ DOŁĄCZ DO NAS!!! Jeśli jesteś osobą:

 • otwartą,
 • uśmiechniętą,
 • uprzejmą,
 • lubiącą wyzwania,
 • odpowiedzialną,
 • umiejącą pracować w grupie,
 • uczciwą

…ten zawód jest dla Ciebie. ZDOBYWASZ ZAWÓD I TYTUŁ TECHNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ! ZDAJESZ MATURĘ , PO KTÓREJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA DOWOLNIE WYBRANYM KIERUNKU STUDIÓW ! ZDOBYWASZ WIEDZĘ I ROZWIJASZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA PRAKTYKACH I NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH w renomowanych firmach w sektorze TSL i za granicą (Grecja) Absolwent naszej szkoły posiada praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • przygotowywania ładunków do transportu
 • przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów transportowych
 • prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej
 • prowadzenia korespondencji i negocjacji z klientami i kontrahentami
 • kalkulowania cen usług spedycyjno-transportowych

ABSOLWENCI SĄ PRZYGOTOWANI DO PODJĘCIA STUDIÓW KIERUNKOWYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. W SEKTORZE TSL (TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA) I POKREWNYCH.

Przykładowy obraz

TECHNIK SPEDYTOR to zawód z przyszłością, znajdziesz pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

CELEM PRACY SPEDYTORA JEST:

 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą
 • ustalanie szczegółów dotyczących transportu
 • negocjowanie ceny za usługę oraz rozliczanie usługi
 • zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych oraz ubezpieczenie towaru,
 • poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.

MIEJSCA PRACY:

 • przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich i lotniczych
 • własnadziałalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne
 • przedsiębiorstwa zaopatrujące hurtownie i sklepy

TECHNIK SPEDYTOR (333108)   Kwalifikacje zawodowe Pod koniec nauki uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową, udokumentowaną dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika spedytora . AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. PRZYJD¬ DO NAS

SPEŁNISZ SWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!! Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • informatyka
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz
Przykładowy obraz

Technik spedytor – NOWOŚĆ!!! NOWOCZESNOŚĆ, PROFESJONALIZM, PIENIĄDZE, SUKCES, ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ, ZYSKAJ NIEZALEŻNOŚĆ DOŁĄCZ DO NAS!!! Jeśli jesteś osobą:

 • otwartą,
 • uśmiechniętą,
 • uprzejmą,
 • lubiącą wyzwania,
 • odpowiedzialną,
 • umiejącą pracować w grupie,
 • uczciwą

…ten zawód jest dla Ciebie. ZDOBYWASZ ZAWÓD I TYTUł TECHNIKA Z UPRAWNIENIAMI DO PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ! ZDAJESZ MATURE , PO KTÓREJ MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA DOWOLNIE WYBRANYM KIERUNKU STUDIÓW ! ZDOBYWASZ WIEDZĘ I ROZWIJASZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA PRAKTYKACH I NA STAŻACH ZAGRANICZNYCH w renomowanych firmach w sektorze TSL i za granicą (Grecja) Absolwent naszej szkoły posiada praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
 • przygotowywania ładunków do transportu
 • przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów transportowych
 • prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej
 • prowadzenia korespondencji i negocjacji z klientami i kontrahentami
 • kalkulowania cen usług spedycyjno-transportowych

ABSOLWENCI SĄ PRZYGOTOWANI DO PODJĘCIA STUDIÓW KIERUNKOWYCH NA UCZELNIACH WYŻSZYCH. W SEKTORZE TSL (TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA) I POKREWNYCH.

Przykładowy obraz

TECHNIK SPEDYTOR to zawód z przyszłością, znajdziesz pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

CELEM PRACY SPEDYTORA JEST:

 • organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą
 • ustalanie szczegółów dotyczących transportu
 • negocjowanie ceny za usługę oraz rozliczanie usługi
 • zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych oraz ubezpieczenie towaru,
 • poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.

MIEJSCA PRACY:

 • przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich i lotniczych
 • własnadziałalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne
 • przedsiębiorstwa zaopatrujące hurtownie i sklepy

TECHNIK SPEDYTOR (333108) cykl kształcenia:

– po gimnazjum: 4 lata
– po szkole podstawowej: 5 lat Kwalifikacje zawodowe Pod koniec nauki uczniowie zdobywają międzynarodową kwalifikację zawodową, udokumentowaną dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika spedytora . AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. PRZYJDŹ DO NAS

SPEŁNISZ SWOJE MARZENIA ZAWODOWE!!! Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • informatyka