logotypy projektu

W nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy nowy projekt Erasmus+ W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie 01 września 2017r. rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu Erasmus+ Strategiczne Partnerstwo dla Rozwoju Kompetencji w 3D Nr projektu 2017-1-HR01-KA202-035386. Kluczowym działaniem w tym projekcie będzie współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w środowisku międzynarodowym. Głównym celem  będzie poprawa pozycji uczniów na rynku pracy poprzez wykorzystanie technologii 3D w kształceniu formalnym, wykorzystywanie ich wiedzy w praktyce i współpracę z kolegami z innych krajów Unii Europejskiej. 3D FOR VET będzie realizowany przez okres trzech lat do 31 sierpnia 2020r.
Koordynatorem Projektu jest Region Istria (Chorwacja) partnerami są Szkoła Techniczna w Puli , Centrum Badania Materiałów Regionu Istria METRIS, Województwo Małopolskie, Zespół Szkół  Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung, HTBLVA-Villach (Austria) , Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras (Litwa).
Beneficjentami projektu będą uczniowie klas technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych, którzy zdobędą umiejętności i kwalifikacje z zakresu obsługi drukarek 3D. Udział młodzieży w tym projekcie zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy tuż po ukończeniu szkoły. W szkoleniach międzynarodowych udział wezmą nauczyciele zawodowych przedmiotów teleinformatycznych , którzy będą prowadzić zajęcia z uczestnikami projektu.
W ramach projektu Erasmus+ zostaną wytworzone dwa produkty intelektualne: podręcznik do przeprowadzenia praktycznych warsztatów na drukarce 3D, oraz studium przypadków dotyczących systemu wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkołach zawodowych     w czterech krajach.
     Wychodząc naprzeciw zmieniającym się technologiom rozpoczynamy kolejny projekt, by uatrakcyjnić ofertę edukacyjną naszej Szkoły, wyposażyć uczniów w najnowocześniejszą wiedzę i umiejętności z zakresu technologii cyfrowych oraz by podnieść ich konkurencyjność na rynku pracy.

Monika Marzec
Szkolny Koordynator Projektu