Rok szkolny 1983/84
W tym roku szkolnym uczniowie rozpoczęli naukę w 25 oddziałach. Z okazji 35 rocznicy ZMP i odbywającego się w Miechowie „Spotkania pokoleń” Szkołę naszą odwiedził gen.bryg.dr Stanisław żak.
Dnia 22 lutego odbyło się „Spotkanie Przyja¼ni z okazji 66 rocznicy Armii Radzieckiej.
2 czerwca Technikum Mechaniczne obchodziło swoje XX urodziny z tej okazji odbył się I-szy Zjazd Absolwentów
Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz
Wybrany obraz Wybrany obraz Wybrany obraz
Szkołę opuściło 136 absolwentów.