Pod koniec maja w naszej Szkole został przeprowadzony konkurs matematyczny „MATEMATYKA W MOIM ZAWODZIE”, przeznaczony dla uczniów klas pierwszych i drugich Technikum. Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom, że matematyka jest wszechobecna w każdej dziedzinie życia. W konkursie tym wzięło udział kilkanaście trzyosobowych drużyn. Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu kreatywnej pracy techniką dowolną na temat „Jak postrzegam matematykę w moim zawodzie”. Ze wszystkich wykonanych prac jury wybrało dwanaście najciekawszych, tym samym kwalifikując wykonawców do drugiego etapu konkursu. Etap ten odbył się 30 maja i polegał na rozwiązaniu zadań matematycznych ściśle związanych z poszczególnymi zawodami w jakich kształcą się uczniowie naszego Technikum. Wyniki zostały ogłoszone w dniu 31 maja bieżącego roku, a zwycięzcami zostali:

I miejsce zajęła drużyna z klasy drugiej technik teleinformatyk w składzie:

Karol Podsiadło

Mateusz Podsiadło

Szymon Kowalski

II miejsce zajęła drużyna z drugiej klasy technik pojazdów samochodowych w składzie:

Oliwia Staropilna

Jan Pluta

Jakub Krawiec

III miejsce zajęła drużyna z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych w składzie:

Paweł Jakubowski

Piotr Nawrot

Daniel Cebo.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Opiekunami i organizatorami konkursu były: Anna Wojtoń, Beata Żychowicz, Anna Zazulak i Marta Broda