O tym jak ważna jest pamięć o minionych czasach i wyciąganie z niej nauki i wniosków na przyszłość, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, przekonywał 5 października młodzież Starosta Miechowski Jacek Kobyłka na podsumowaniu IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Ziemia Miechowska w Walce o Wolność”, organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie pod honorowym patronatem starosty.

Celem konkursu jest uczczenie pamięci partyzantów walczących na ziemi miechowskiej, zainteresowanie młodzieży problematyką II wojny światowej oraz działalnością AK na ziemi miechowskiej, popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o regionie oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Zmaganiom przyświeca także poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku, wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności i inspirowanie samodzielnej pracy twórczej, zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami, a także prezentacja swojej wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Starosta Jacek Kobyłka wspomniał, iż ziemia miechowska przeżywała wiele trudnych chwil w swojej historii, również podczas II wojny światowej. Dziękując dyrekcji i gronu pedagogicznemu ZS Nr 2 za coroczną organizację konkursu, przekonywał młodzież, iż warto przypominać o tej trudnej i bolesnej historii, zwłaszcza teraz, w kontekście wojny w Ukrainie, bowiem niektórzy już zapomnieli o traumie tamtej wojny.

Historyczne wspomnienie w 83. rocznicę wybuchu II światowej, ciekawe wspomnienie tamtych wydarzeń przedstawił Marcin Florek, dyr. Muzeum Ziemi Miechowskiej. Podkreślał, iż historia naszego Polski i naszego regionu jest piękna, ale i trudna, zarówno dla nas samych, jak i dla przyjeżdżających z zewnątrz.

Po podniosłym i poruszającym występie artystycznym harcerzy ZS Nr 2, przywołującym m.in. słowa wielkiego patrona szkoły – Jana Pawła II, przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu „Ziemia Miechowska w Walce o Wolność”. Nagrody, dyplomy i puchary z rąk starosty Jacka Kobyłki i dyr. Jerzego Schaba otrzymali:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Daniel Mucha – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie.

II – Paula Kurczych – SP Nr 1 w Miechowie

II – Piotr Szostak – SP Pstroszyce

III – Marcin Świerk – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie

III – Piotr Chrzanowski – SP Kozłów

III – Andrzej Madejski – SP Książ Wielki

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I – Natalia Rachwał – ZS Nr 2 w Miechowie

II – Bartosz Przeździk – LO w Miechowie

III – Zofia Szwej – ZS Nr 1 w Miechowie III – Michał Dziura – LO ZDZ w Miechowie