Rozpoczęliśmy w sposób dość ekspansywny  kształcenie i doskonalenie zawodowe uczniów w  programie Unii Europejskiej Erasmus+ . Uczniowie wyjechali na  4 tygodniową praktykę zawodową do Niemiec , a w kolejnych latach do Włoch i Grecji.

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 567  uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło w I/II i III/IV 42  słuchaczy.

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 609  uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie kwalifikacji mieszczących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych uczęszczało 150 słuchaczy.

W Szkole pracowało 50 nauczycieli w na pełnym etacie , a 11 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .