Rok szkolny 2019/2020 to bardzo trudny organizacyjnie, wychowawczo i dydaktycznie rok. Wdrażana jest kolejna strukturalna i programowa reforma na poziomie ponadgimnazjalnym. Cykl kształcenia w szkołach podstawowych wydłużony został do lat 8. Ostatni absolwenci gimnazjów rozpoczęli naukę w 4 letnim technikum. Jednocześnie uczniowie klas 8 reformowanej 2 lata wcześniej szkoły podstawowej rozpoczęli naukę w 5 letnim technikum. Zatem różne cykle kształcenia i różnie rozłożone treści podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego dla 4 letniego oraz 5 letniego technikum. Duże wyzwanie organizacyjne dla szkół i nauczycieli. Po zaledwie kilku miesiącach wdrażania reformy nastąpiła zmiana sposobu kształcenia wszystkich uczniów w szkołach. Nauczanie stacjonarne zastąpione zostało , z dnia na dzień, nauczaniem zdalnym. Epidemia Covid 19 postawiła przed uczniami, nauczycielami i dyrekcją szkoły nowe nieznane dotąd zadania. Wobec dramatycznych skutków społecznych I fali epidemii powstała konieczność stworzenia procedur funkcjonowania szkoły w warstwie zdrowotnej i higienicznej oraz we wszystkich innych obszarach. Pilne stało się doposażenia szkoły, uczniów, a potem także  nauczycieli w narzędzia technologii cyfrowej wobec konieczności przejścia na nauczanie zdalne. Konsultacje stacjonarne, w pewnym okresie, odbywały  się tylko dla uczniów ze szczególnymi potrzebami i maturzystów. Sytuacja ta  to  nowe i  niełatwe doświadczenie dla wszystkich: uczniów,  nauczycieli i rodziców

W 4 letnim Technikum ( w klasach I  i II, III, IV ) uczyło się 618 uczniów


W Szkole Policealnej dla dorosłych, w systemie zaocznym  naukę rozpoczęło: III/IV semestr 18  słuchaczy (nauka w zawodzie technik informatyk nie będzie już prowadzona w Szkole Policealnej, kończą ją  ostatni absolwenci).

Razem w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie uczyło się 646 uczniów  i  dorosłych słuchaczy Szkoły Policealnej.

Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe uczęszczało 28 słuchaczy.

W Szkole pracowało 47 nauczycieli na pełnym etacie , a 14 nauczycieli realizowało niepełny wymiar godzin .