Dnia 28.02.2024 r. uczniowie klasy I tpm Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie uczestniczyli w programowych zajęciach w ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego w jednostce wojskowej Niedźwiedź. Uczestnicy poznali podstawowe pojęcia związane z topografią. Zostali przeszkoleni w orientowaniu się w terenie za pomocą mapy i kompasu. Ćwiczyli także wyszukiwanie punktów na mapie oraz marsz na azymut. Zajęcia z taktyki dotyczyły podstawowych zasad taktyki polowej i symulowania działań taktycznych w terenie leśnym. Brali udział w ćwiczeniach w sekcjach, oraz planowali wykonanie zadań taktycznych pod nadzorem instruktorów.
Młodzież z OPW wszystkie zadanie zdała celująco i potwierdziła swoje zdolności działania w środowisku wojskowym.