Ogólnopolska Zbiórka Żywności Tak, pomagam prowadzona jest dwa razy do roku – przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem – w sklepach na terenie całego kraju. Z ofiarowanych przez kupujących produktów wolontariusze przygotowują paczki żywnościowe i posiłki dla potrzebujących. Wolontariusze naszej Szkoły uczestniczą w tej akcji zawsze, od momentu założenia Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy. W dniach 8 – 9 marca 2024r., wolontariusze pod opieką pani Jolanty Piotrowskiej uczestniczyli w zbiórce w pięciu sklepach na terenie Miechowa. Nasi wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem i sercem włączają się w pomoc potrzebującym. Wśród nas żyje wiele osób w skrajnym ubóstwie, są to bardzo często seniorzy. Głodem zagrożone są również dzieci. Według danych Caritas dzięki jednej zbiórce żywności pomoc otrzymuje 60 tysięcy potrzebujących. Pomaganie jest piękne. Tak niewiele potrzeba, aby podarować komuś piękne święta.