Spotkanie z sylwetką Czesława Miłosza i jego poezją uświetniło zorganizowany w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie Światowy Dzień Poezji. Uczennice z klas I i V w ramach indywidualnej interpretacji wierszy udowodniły, że poezja Noblisty jest dla każdego, nie tylko stanowi przedmiot rozważania na lekcji języka polskiego. Nad całością przedsięwzięcia czuwały polonistki: Agnieszka Poteralska, Ewelina Konewecka-Smok i Alicja Banach.