24 kwietnia 2024 roku Oddział Przygotowania Wojskowego z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie pod opieką opiekuna OPW Pana Andrzeja Dudka wziął udział zajęciach zorganizowanych przez jednostkę wojskową w Niedźwiedziu. Tematem spotkania była topografia oraz zachowanie się w terenie skażonym. Uczestnicy zajęć zdobywali praktyczne umiejętności z orientacji w terenie, mapowania oraz poznali ubiór ochronny stosowany w terenie skażonym, uczyli się też technik radzenia sobie w warunkach wymagających specjalistycznej wiedzy i ostrożności.
Po części teoretycznej, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach, w których testowali swoje umiejętności w zakresie topografii i zachowania się w terenie skażonym. Ćwiczenia te pozwoliły na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwinięcie umiejętności w praktycznych warunkach wojskowych.
Na zakończenie zajęć wojsko przygotowało dla uczestników niespodziankę w postaci różnorodnych aktywności integracyjnych. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w przeciąganiu liną samochodu wojskowego, przejść po linie komandosa oraz skorzystać z grilla, gdzie serwowano pyszne kiełbaski i pieczone ziemniaki.
Zajęcia te nie tylko wzbogaciły wiedzę uczestników w zakresie wojskowości, ale również przyczyniły się do zintegrowania grupy i umocnienia ducha zespołu. Dzień spędzony w jednostce wojskowej w Niedźwiedziu był pełen nauki, wyzwań i pozytywnej atmosfery.