Miechów 01-10-2018
OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMĘ WSPARCIA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:
POMOC STYPENDIALNA  DLA UCZNIÓW SZCZEGóLNIE UZDOLNIONYCH

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”   ogłasza się nabór uczniów/uczennic do „udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w formie wsparcia proszeni są o:

  • zapoznanie się ze „Szczegółowymi zasadami rekrutacji przydzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz  innymi wymaganymi dokumentami,
  • złożenie:

– formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu ( załącznik nr 1),
– deklaracja  uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
– oświadczenie uczestnika  projektu (załącznik nr 3)
– oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
– zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty są do pobrania u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń lub ze strony internetowej szkoły.
Wymagane dokumenty należy składać  u Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń w okresie od 01.10.2018 do 03.10.2018. w godzinach od 15:00 do 16:00,
– w Zespole Szkół Nr  w Miechowie do Pana Jarosława Szarka.