– ckz

OGłOSZENIE O NABORZE NA KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO–WYRóWNAWCZE ROK SZKOLNY 2018/2019 II PółROCZE
W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się  nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO-WYRóWNAWCZE Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach i zajęciach …

Czytaj dalej OGłOSZENIE O NABORZE NA KURSY I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE

OGłOSZENIE O NABORZE NA KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO–WYRóWNAWCZE ROK SZKOLNY 2018/2019 II PółROCZE W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się  nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO-WYRóWNAWCZE Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach i zajęciach dydaktyczno …

Czytaj dalej OGłOSZENIE O NABORZE NA KURSY I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE

OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO–WYRóWNAWCZE ROK SZKOLNY 2018/2019 II PółROCZE

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się  nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO-WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  …

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURSY

Realizacja projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w  Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
 
W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie realizowany jest projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu …

Czytaj dalej Realizacja projektu CKZ

 Miechów 01-10-2018
OGłOSZENIE O NABORZE NA  FORMĘ WSPARCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019: POMOC STYPENDIALNA  DLA UCZNIÓW SZCZEGóLNIE UZDOLNIONYCH
W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”   ogłasza się nabór uczniów/uczennic do „udzielenia pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  …

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE NA FORMĘ WSPARCIA

OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURSY   I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE ROK SZKOLNY 2018/2019 I PółROCZE
 W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się  nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia  KURSY  I   ZAJęCIA DYDAKTYCZNO -WYRóWNAWCZE Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach  i   …

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE NA KURSY