OGłOSZENIE O NABORZE NA KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO–WYRóWNAWCZE ROK SZKOLNY 2018/2019 II PółROCZE

W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”
ogłasza się  nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia
KURSY I ZAJęCIA DYDAKTYCZNO-WYRóWNAWCZE

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursach i zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych proszeni są o:
 
– zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy i zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz innymi wymaganymi dokumentami,
– złożenie:
•    formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów i szkoleń:
•    Pana Jarosława Szarka, w terminie  od 29.04.2019r. do 14.05.2019r. w godzinach
Poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 15:00 do 16:00
Wtorek od 12:00 do 15:00
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, telefon kontaktowy – 500252570

I.    KURSY w roku szkolnym 2018/2019 II półrocze:

•    kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV – uzupełnienie naboru

II.    ZAJęCIA DYDAKTYCZNO –WYRóWNAWCZE w roku szkolnym 2018/2019 II półrocze:
                
Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną szkoły w grupach 12-15 osobowych, po jednej, dwie lub trzy grupy.
Planowana liczba godzin:     
•    warsztaty diagnostyka układów zasilania DIESLA  1 grupa 24 godz.
•    zajęcia wyrównawcze zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych 1 grupa 22 godz.
•    zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych 1 grupa 22 godz.

III    DORADZTWO ZAWODOWE

Dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie internetowej Szkoły i CKZ

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

Formularze do pobrania:
•    formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)
•    deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)
•    oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)
•    oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)
•    zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)