OGłOSZENIE O NABORZE NA  KURS 

ROK SZKOLNY 2018/2019 I PółROCZE

 

 W ramach  projektu  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” ogłasza się

 

 nabór  uczennic i uczniów  na formę wsparcia
 KURS

z zakresu stosowania środków ochrony roślin

przy użyciu opryskiwaczy – 10 osób

 

 

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział  w kursie proszeni są o:

 

Ø  zapoznanie się z Regulaminem zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  i  Szczegółowymi zasadami rekrutacji na kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze oraz  innymi wymaganymi dokumentami,

Ø  złożenie:

·         formularza rekrutacyjnego uczestnika projektu (załącznik nr 1)

·         deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)

·         oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 3)

·         oświadczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 4)

·         zakresu danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5).

 

Wymagane dokumenty należy składać  do Koordynatora szkolnego ds. kursów
i szkoleń:

·         Pana Jarosława Szarka, w terminie  od 05.12.2018r. do 10.12.2018r. w godzinach od 15:00 do16:00 telefon kontaktowy – 500252570 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.

 

 

 

 

 

Dokumentacja do pobrania znajduje się

na stronie internetowej Szkoły i CKZ

 

Regulamin  zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szczegółowe  zasady rekrutacji na  kursy  i   zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

 

Formularze do pobrania:

·         formularz rekrutacyjny uczestnika projektu ( załącznik nr 1)

·         deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2)

·         oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3)

·         oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 4)

·         zakres danych osobowych do systemu SL2014 (załącznik nr 5)