Realizacja projektu „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w  Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie.
 
W Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie realizowany jest projekt „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniach od 20.11.2018r. do 25.11.2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie odbywał się Kurs Barmański I-go stopnia, na którym 17 uczniów Technikum opanowało wiedzę oraz umiejętności profesjonalnego barmana. Program kursu był podzielony na dwie części. Pierwsza obejmowała ogólne  szkolenie teoretyczne, następnie  naukę przygotowywania drinków, napoi mieszanych oraz  przygotowywania różnych rodzajów  kaw. Część druga – praktyczna składała się z ćwiczeń umożliwiających opanowanie technologii przygotowania napojów mieszanych oraz organizację pracy za barem. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego młodzież otrzymała dyplomy potwierdzające udział w Kursie Barmańskim I stopnia wraz  z  certyfikatem wystawionym i rekomendowanym przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów.
W naszej Szkole do połowy grudnia odbywają się również zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego, zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczne    i zajęcia wyrównawcze branżowe – gastronomiczne i hotelarskie.
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego
 
Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
Zajęcia wyrównawcze branżowe elektryczno – elektroniczne
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
Zajęcia wyrównawcze branżowe – gastronomiczne i hotelarskie
 
Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz
 
Profesjonalny Kurs Barmański I-ego stopnia
 
 Przykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obrazPrzykładowy obraz